Το DigitOnTheCloud απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης θέλει εύκολα να έχει όλο τον έλεγχο της επιχείρησης του.

Σχεδιασμένο ώστε να σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τα χαρακτηριστικά που εσείς επιθυμείτε, ή να δημιουργήσουμε για εσάς επιπλέον λειτουργίες.

Βασικό χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητά του να προσαρμόζεται ακόμα και σε τυπικές ανάγκες ιδιώτη / φυσικού προσώπου που επιθυμεί να διαχειρίζεται ή να προγραμματίζει ραντεβού και επικοινωνίες με τις επαφές του.

Το DigitOnTheCloud αποτελεί μια υπερσύγχρονη, καινοτόμα, προσιτή και εύχρηστη λύση εμπορικής εφαρμογής και εμπορικής διαχείρισης για κάθε επαγγελματία, ενώ παράλληλα περιέχει όλα όσα χρειάζονται για να εκτελεστούν οι καθημερινές εργασίες της επιχείρησης, πλήρη στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, αγορών, αποθήκης ειδών, διαχείρισης πελατών - προμηθευτών, τιμολόγησης και έκδοσης παραστατικών, καταγραφής εσόδων – εξόδων, διαχείρισης ραντεβού και ενδοεπικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζομένους, αποστολής SMS και Email.

Οδηγίες εγκατάστασης μπορείτε να βρείτε εδώ.